Energy Labeling

Vážení zákazníci,

rádi bychom vás informovali, že od 1. března 2021 přichází v platnost obě směrnice EU 2019/2024 (nařízení o požadavcích na ekodesign chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí a 2019/2018 (nařízení o označování spotřeby energie chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí). 

Cílem předpisů EU je snížit roční spotřebu energie u chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí do roku 2030 přibližně o 48 TWh. Na základě výše zmíněných předpisů vytvoří HAUSER dodatečnou dokumentaci pro veškerý nábytek relevantní pro dané nařízení:

  • Energy Label
  • Product Information Sheet
  • Ecodesign Hinweise

Celkově je však třeba zmínit, že uvedené pokyny jdou ruku v ruce s vývojovými strategiemi HAUSER, které jsou rovněž zaměřeny na energeticky účinné systémy a udržitelný životní cyklus produktu.