ODBORNÍCI V OBLASTI CHLADICÍHO NÁBYTKU A CHLADICÍ TECHNIKY

Komplexní servisní služby, jako je 24hodinová servisní HOTLINE, vzdálená správa optimalizace spotřeby energie, jakož i opravy a údržba, zajišťují bezproblémový provoz vašeho chladicího zařízení – kompetentně a kompletně. S naší nabídkou služeb jste zcela zajištěni.

Váš kompetentní servis HAUSER zajistí bezporuchový provoz

Servisní technik firmy HAUSER při zásahu na chladírenském zařízení

Vysoká kvalita

Výpadek chladicího zařízení je nákladný – HAUSER jako Váš spolehlivý servisní partner zajistí, aby k tomu nedošlo. Díky teplotní stabilitě našich chladicích zařízení a vysoké spolehlivosti v rámci servisního zásahu Vám firma HAUSER zajistí bezpečnost zboží na 99,9%.
 

Vysoká kvalifikace

Kvalifikovaní servisní technici firmy HAUSER s profesionálně vybavenými vozidly zajišťují rychlé řešení problémů v případě poruchy. Společnost HAUSER pravidelně investuje do interních a externích školení i do vlastního vzdělávání učňů, aby dosahovala stálého standardu kvality při servisních zásazích. Jako největší vzdělávací instituce v oblasti chladicí techniky v Rakousku nabízí HAUSER svým učňům špičkové vzdělání s vysokým zajištěním do budoucnosti v tomto oboru - důkazem toho je zlato a stříbro na evropském mistrovství odborných dovedností Euroskills.
 

Regionální a mezinárodní partner

Společnost HAUSER Vám poskytuje kompetentní podporu přímo na místě - díky komplexní celoplošné servisní síti složené z oblastních manažerů společnosti HAUSER, certifikovaných servisních partnerů a mezinárodních supervizorů. Nabídku služeb společnosti HAUSER doplňuje naše 24hodinová servisní HOTLINE a možnost vzdálené správy.