Nejvyšší nároky na kvalitu, mezinárodní vedení, partnerství orientované na úspěch a osobní porozumění – to je to, co spojuje HAUSER a jeho partnery již řadu let a ve výlučné spolupráci.

 

Celsio Kälte + Klima AG

Celsio Kälte + Klima AG

Langwiesenstrasse 7
CH-8108 Dällikon

Tel.: +41 (0)43 411 44 88
Fax: +41 (0)43 411 44 89
E-Mail: info@celsio.ch
Homepage: www.celsio.ch

Magnum 7 OOD

Magnum 7 OOD

82, Nikola Petkov blvd.
BG 1618 Sofia

Tel.: +359 2 9 555 770
Tel.: +359 2 9 555 769
E-Mail: office@magnum7.bg
Homepage: www.magnum7.bg

 

DODAVATELÉ

Úspěšná nákupní strategie skupiny HAUSER je mimo jiné založena na dlouhodobých dodavatelských vztazích s přidanou hodnotou. V tomto ohledu vnímáme profesionální management jako ústřední téma našeho jednání a fungující dodavatelský řetězec jako základní součást společného úspěchu.

Na základě těchto skutečností odebíráme naše kupované díly a suroviny pouze od pečlivě vybraných partnerů – podle faktorů jako jsou technologie, kvalita a náklady. Jako mezinárodně působící společnost se zaměřujeme zejména na ty dodavatele, kteří jsou schopni konkurenceschopně nabízet a dodávat i na mezinárodní úrovni.

Hlavní podíl našeho objemu nákupu lze připsat technologiím:

 • Chladicí technologie
 • Elektrotechnika
 • Prosklené dveře
 • LED osvětlení včetně ovládání
 • Polotovary z ocelového plechu (lisované / ohýbané díly)

 

Jako potenciální partner se můžete stát novým dodavatelem pro skupinu HAUSER. V případě zájmu vyplňte náš formulář kliknutím na tlačítko „Nyní zažádat“ a zašlete nám uvedené dokumenty.

Downloads

  AGB (pdf, DE)

 

ZÁKONY A SMĚRNICE

V souvislosti s informační povinností si Vás dovolujeme upozornit na relevantní nařízení.

Pro výstavbu, uvedení na trh a provoz chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel, které jsou v naší odpovědnosti, platí následující nařízení:

 • Nařízení (EU) 517/2014
 • Nařízení (EU) 2015/2067
 • Nařízení (EU) 1516/2007
 • Nařízení o chemických látkách a ochraně klimatu
 • Směrnice EU o dodávání tlakových zařízení na trh 2014/68/EU
 • Směrnice EU o strojních zařízeních 2006/42/EG
 • Směrnice EU o dodávání elektrických zařízení 2014/35/EU
 • Směrnice týkající se elektromagnetické kompatibility 2014/30/EU
 • Nařízení EU (EU) 1005/2009
 • Norma EU EN-378
 • Norma EU EN-13313
 • Pravidla bezpečnosti práce DGUV-R 500 (DE)
 • Nařízení o dohledu týkající se tlakových zařízení
 • Nařízení o chladicích zařízení
 • Nařízení o bezpečnosti BetrSichV §14
 • Bezpečnost elektrických zařízení pro použití v domácnosti a podobným účelům EN-60335

Výše uvedená nařízení a směrnice ukládají provozovatelům chladicích zařízení povinnosti, na které musí brát zřetel. Na dotaz Vám rádi tyto informace pošleme. (Poznámka: Provozovatel je sám zodpovědný za dodržení svých povinností.)