Servisní technici HAUSER se postarají o Vaše chladírenské zařízení.

 

Společnost HAUSER pro Vás sestaví na míru individualizovaný balíček služeb, přizpůsobený Vašim individuálním potřebám. Náš modulární systém je k dispozici ve čtyřech stupních:

 • BASIC 
  Ochrana života a zdraví pravidelnou kontrolou chladicího zařízení
 • MEDIUM 
  Optimalizovaný provoz chladicího zařízení s ohledem na teplotu a bezpečnost zboží
 • PREMIUM 
  Energie, životní prostředí a hygiena: Navíc čištění výparníků, kontrola pomocí vzdálené správy a komplexní monitorování energie
 • INDIVIDUAL 
  Servisní moduly se přizpůsobí na míru podle vašich potřeb

 

 

Servisní služby HAUSER

BASIC MEDIUM PREMIUM INDIVIDUAL
1) 24 hodinový servis           ]
2) Management náhradních dílů          ]
3) Dokumentace v knize zařízení           ]
4) Kontrola podle nařízení pro chladicí zařízení           ]
5) Údržba výstražného plynového zařízení podle EN 378           ]
6) Údržba skříňových rozvaděčů a ověřování elektrotechniky           ]
7) Čištění cirkulačních chladičů          ]
8) Kontrola těsnosti podle nařízení F-plyny / přímá         ]
9) Kontrola těsnosti podle nařízení F-plyny /nepřímá         ]
10) Preventivní údržba podle kontrolního seznamu          ]
11) Údržba podle standardních listů VDMA        ]
12) Inspekce zařízení        ]
13) Zaškolení provozovatele / zaučení provozovatele         ]
14) Analýza oleje a rychlý test         ]
15) Nastavení výkonu zařízení         ]
16) Revize kompresoru         ]
17) Čištění výparníku (s dezinfekcí / bez dezinfekce)         ]
18) Prohlídka zařízení pomocí vzdálené správy          ]
19) Monitoring a optimalizace energie         ]
20) Speciální servis na míru pro vaše zařízení        ]