HAUSER realizuje úsporu energií prostřednictvím energetického monitoringu

 

Probíhající náklady na energii chladicího systému představují více než 50% nákladů na životní cyklus po celou dobu životnosti!

Díky optimalizaci energie pro Vás realizuje společnost HAUSER co největší potenciál úspor

  • nákladů na vytápění až 80%
  • energie až 40%

 

Příklad logistické centra

Náklady životního cyklu:

933.333 kWh/rok x 12ct/kWh x 15 let

Q0= 1300 kW amoniaku

Vlevo: Bez optimalizace - Vpravo: S energetickou optimalizací HAUSER

 

Příklad výpočtu energetické optimalizace Hauser u logistického střediska

 

 

Energetická optimalizace Hauser u logistického střediska

Logistické centra 12.000 m2

Energetická optimalizace Hauser u prodejny

Prodejna 800 m2

Příklad prodejna

Náklady životního cyklu:

89.444 kWh/rok x 12ct/kWh x 15 let

Q0= 120 kW HFKW

Vlevo: Bez optimalizace - Vpravo: S energetickou optimalizací HAUSER

Příklad výpočtu energetické optimalizace HAUSER u prodejny