greenTHEK

Časopis „Frischelogistik“ publikoval ve svém čísle 06/2020 rozsáhlý odborný článek o HAUSER greenTHEK, jehož prototyp byl úspěšně představen na letošním veletrhu EuroShop. Článek z tohoto časopisu zaměřeného na čerstvé i mražené produkty naleznete zde

 

Hledisko ekologie a udržitelnosti hraje stále větší roli i u chladicího nábytku a chladírenské techniky. Důležitým krokem v tomto směru je použití CO2 jako přírodního chladiva. Existují však i další inovativní nápady, jak udělat chladicí nábytek ještě více ekologickým a recyklovatelným. Tyto možnosti představuje vývojový projekt „greenThek“.

Konvenční chladicí nábytek je, vzhledem k použitému mixu materiálů jako je ocel, PU pěna, plasty a sklo, recyklovatelný pouze částečně. Proto je třeba vyvinout alternativní koncepce, které by byly ekologicky výhodnější a byly v průběhu celého svého životního cyklu spojené s menšími emisemi CO2. Specialista na chlazení, firma Hauser, zadala vypracování analýzy trhu zahrnující otázky k tématu udržitelnosti a ekologie v oboru chladicího nábytku s cílem zjistit, zda by byl trh ochoten akceptovat udržitelný chladicí nábytek. Současně univerzita Universität für Bodenkultur realizovala studii proveditelnosti. Ta potvrdila technickou realizovatelnost ekologicky koncipovaného chladicího nábytku, i když s vynaložením vyšších nákladů než u konvenčního provedení.

Vhodné přírodní materiály
Při konstrukci „zeleného“ chladicího pultu řešil projektový tým dvě velké výzvy. Za prvé musela být obvyklá nosná konstrukce z ocelových profilů kompletně nahrazena dřevem. Přitom musely být zachovány nejen důležité parametry, jako je vysoká stabilita, ale i působivý design a snadná obsluhovatelnost. Druhým velkým úkolem byl výběr vhodných přírodních izolačních materiálů, které by se vyrovnaly konvenční polyuretanové pěně. Přitom byly prověřeny různé přírodní materiály, od ovčí vlny přes dřevo a konopí až po Geolyth. Rozhodnutí nakonec padlo na oba posledně uvedené materiály, protože vykazovaly nejlepší izolační parametry. 

Koncepce „zeleného“ chladicího pultu
Vývoj udržitelného chladicího nábytku byl zahájen v těsné spolupráci s partnery – univerzitami Universität für Bodenkultur a Technische Universität Graz, Inovačním centrem Weiz a dalšími. Díky tomu je možné využívat různé odbornosti a zajistit interdisciplinární spolupráci. Jako základní materiál bylo definováno dřevo, které je universálně použitelné díky svým výhodným vlastnostem, jako je vysoká pevnost při nízké hmotnosti, snadné obrábění a optimální recyklovatelnost. Navíc je obzvláště ekologické, protože během růstu akumuluje CO2 a slouží jako jeho úložiště po celý svůj životní cyklus. 

Udržitelné materiály
Dřevo jako neutrální materiál z hlediska CO2 nenahrazuje pouze ocel v nosné konstrukci, ale je použito i v konstrukci vany a v čelních i bočních krytech. Jednotlivé díly přitom byly spojeny tak, aby se nekroutily. Namísto konvenční polyuretanové pěny byly použity přírodní izolační materiály jako je Geolyth a konopí. Čelní a boční kryty jsou provedeny z masivního dřeva napuštěného olejem. Přitom jsou možná různá designová provedení a varianty v závislosti na použitém (regionálním) druhu dřeva, povrchové úpravě a koncepci prodejny. Vana má sendvičovou konstrukci se dřevem na vnější straně, přírodním izolačním materiálem uvnitř a nerezovou ocelí na vnitřní straně. Díky tomu je pult – stejně jako u standardního provedení – vhodný pro všechny nebalené potraviny. Konvenční konstrukce zůstala zachována u skleněných krytů i pokročilé chladírenské techniky, která používá CO2 jako přírodní chladivo.

 

 

Stejný výkon, menší zatížení životního prostředí
Při porovnání obsluhovatelnosti, kapacity a spotřeby energie neexistují v zásadě žádné rozdíly mezi greenTHEK a konvenčním pultem. Je však nutno zohlednit, že u „zelené“ varianty s přírodními izolačními materiály bylo nutné zvětšit tloušťku izolace na zhruba 55 mm v porovnání se 40 mm u běžného chladicího nábytku. Pult ze dřeva a materiálů na bázi dřeva je stoprocentně recyklovatelný, protože jednotlivé konstrukční skupiny je možné rozebrat na materiálově čisté složky. Takto získané materiály pak mohou být kaskádově použity jako surovina pro nové produkty. Na konci pak může být dřevo tepelně využito jako palivo. Podle odhadu je možné díky „zeleným“ chladicím pultům ušetřit kolem 20 až 30 procent CO2 (nebo 110 kg CO2 na běžný metr) ve srovnání s klasicky vyrobeným nábytkem.

Dotazování v rámci veletrhu
V rámci veletrhu EuroShop 2020 byla zjišťována užitná hodnota „zeleného“ chladicího pultu. Přitom bylo zjištěno, že zákazníci přisuzují vlastnostem chladicího nábytku následující důležitost (v klesajícím pořadí):1. snadná obsluhovatelnost pro personál 2. design 3. ekologie 4. konstrukce 5. modulární konstrukce. Tyto výsledky ukazují, že koncepce ekologického chladicího nábytku je zajímavá, ale téma ekologie nestojí u zákazníků v popředí zájmu. Při rozhodování o investici jsou stejně jako dříve nejdůležitějšími parametry snadná obsluhovatelnost pro personál a působivý design. I v oblasti prodeje potravin je však trend k udržitelnosti a ekologii stále patrnější, takže poroste i poptávka po ekologické chladírenské technice. Rostoucí počet bio-supermarketů ukazuje již dnes, jakým směrem se tento obor vyvíjí.

 

Autoři:

Andreas Schauer, Director Technical Development
Andreas Schauer začínal u firmy HAUSER jako učeň a nyní má za sebou 25 let zkušeností s chladírenskou technikou. Dnes tento technický specialista odpovídá za úsek technického vývoje, ve kterém je vyvíjen a testován inovativní nábytek a chladírenská zařízení.

Peter Breitenfellner, Director Sales International
Peter Breitenfellner pracuje u firmy HAUSER přes 20 let. Jako Director Sales International využívá své zkušenosti a znalosti z oblasti prodeje a provází zákazníky od jejich rozhodování o investici přes projektování až po montáž a následný servis.