MIRENGO

Propagace čerstvého zboží jako podpora prodeje je jedním z hlavních cílů maloobchodu s potravinami. Rostoucí rozmanitost výrobků a změny velikostí balení představují zvláštní výzvu a vyžadují pro chlazení nová přizpůsobitelná řešení. Aby byli obchodníci úspěšní, musí zůstat flexibilní a umět rychle přizpůsobit svou nabídku - například v závislosti na denní době. Společnost HAUSER má na tento požadavek odpověď a prezentuje na Euroshopu mimo jiné chladicí nábytek, který lze přizpůsobit tržním podmínkám a poptávce, a/nebo který lze jednoduše dovybavit.

Jednou z možností je použití chladicího nábytku s různými teplotními rozsahy, jako je například chladicí ostrov MERANIS, který lze provozovat v plusovém nebo minusovém teplotním rozsahu. Tento chladicí nábytek lze použít pro širokou škálu produktů, a proto lze ideálně přizpůsobit sezónnímu sortimentu (např. zmrzlina v létě).

Má-li být sortiment optimalizován podle denní doby, mohou být ideálním řešením kontejnerové přístěnné regály. Kontejnery se plní v chladírně a následně zavážejí do základního nábytku (např. vše pro ranní snídani). Lze tedy připravit kontejnery na snídani ráno, na polední občerstvení nebo na večeři. To má nejen výhodu pro provozovatele obchodu v tom, že chladicí nábytek lze použít pro individuálně přizpůsobený sortiment, ale i kupující se k požadovanému zboží mohou dostat rychleji.

Obzvláště přizpůsobitelný je chladicí nábytek, který lze v závislosti na účelu použití zcela přestavět, jako například obslužný pult, který lze přeměnit na samoobslužný pult jedním pohybem ruky a bez použití nářadí. Pult se tak dá použít buď jako samoobslužný nebo zákazníka obslouží prodejce a poradí mu s výběrem.

Umístění chladicího nábytku v prodejně by mělo rovněž umožnit maximální flexibilitu. Obecně lze říci, že chladicí a mrazicí nábytek by měl být umístěn dále od zdi řadové instalace a více do středu prodejní plochy. Moderní řešení uprostřed místnosti poskytuje kupujícím pohodlný přístup ze všech čtyř stran. Zejména při malých výškách chladicího nábytku je zajištěn lepší přehled pro snazší orientaci. Speciálním řešením pro prostory s vysokou návštěvností jsou malé, nízké a vysoce transparentní prezentace chlazeného zboží. Zabírají málo místa, lze je ideálně integrovat do stávajících oddělení a umístit je díky válečkovým pojezdům téměř na libovolné místě v prodejně.

Pro harmonický vzhled prodejny je nezbytná také možnost kombinování chladicích, mrazících a sušicích regálů. Chladicí nábytek firmy HAUSER se díky rozmanitým možnostem uspořádání a konzistentnímu designu hodí ideálně do jakéhokoli řešení obchodu a také umožňuje bezproblémové sestavení několika kusů nábytku do jednoho celku. Konzistentní, kombinovatelný design (chladicího) nábytku má nejen optické přednosti: obchodníci zde mohou předvádět reálné situace použití (např. uhlí a omáčky na grilování vedle grilovaného masa), a tím zvyšovat nákupní komfort pro své zákazníky.

Flexibilní řešení pro dodatečné vybavení zajišťují, že chladicí nábytek zůstane v dlouhodobém horizontu opticky i technicky aktuální. Krycí prvky, které lze vyměňovat částečně dokonce bez použití nástrojů, jako například v produktových řadách HAUSER REMETA, MIRENGO, MERANIS a VINIA, umožňují v případě přestavby jednoduchou úpravu vzhledu podle změněného designu prodejny, aniž by bylo nutno ihned vyměňovat chladicí nábytek.

Pokud má být stávající chladicí nábytek rozšířen bez nákladné instalace, je správnou volbou systém HAUSER Connect. Například v případě systému Connect water je vznikající odpadní teplo produkované chladicím nábytkem odváděno do venkovního prostoru pomocí vodního okruhu. Systém tak na jedné straně brání nadměrnému ohřívání v prodejně a na druhé straně ušetří instalaci klimatizace. Díky nekomplikované, časově nenáročné instalaci a rychlé návratnosti představuje systém Connect zajímavé řešení pro každého provozovatele prodejny.