HAUSER Produkt-Dokumentationsportal

Společnost HAUSER spouští nový online informační portál, aby svým zákazníkům a partnerům umožnila snadný a rychlý přístup k dokumentaci svých výrobků. Na něm je možné prohlížet dokumenty týkající se produktů, jako jsou návody k použití, návody pro montáž a čištění, ale i datové listy, seznamy náhradních dílů a schémata elektrického zapojení. Všechny dokumenty je rovněž možné si stáhnout. „Cílem bylo vytvoření portálu se snadno použitelnou funkcí vyhledávání, abychom našim zákazníkům a partnerům umožnili přístup k dokumentaci produktů po celých 24 hodin“, vysvětluje Peter Breitenfellner, viceprezident mezinárodního prodeje společnosti HAUSER GmbH.

Dokumenty podle směrnice pro strojní zařízení
Dosavadní platforma společnosti HAUSER s dokumentací byla dostupná pouze omezeně. Proto specialista z Lince na chladicí nábytek a chladírenskou techniku vytvořil nový a velice přehledný online portál. „Velmi žádané jsou zejména dokumenty, které jsou potřebné pro dodržení směrnice 2006/42/ES pro strojní zařízení“, říká Samuel Haider, vedoucí týmu produktového managementu. Tyto informace byly dosud zasílány zákazníkům poštou, případně dodávány spolu s výrobky. „Tento proces jsme spuštěním nového portálu výrazně zjednodušili“, říká Haider, vedoucí tohoto projektu.

K dispozici je více než 6000 dokumentů
Prostřednictvím nového portálu s dokumentací produktů mají zákazníci a partneři přístup k více než 6000 dokumentům návodů k použití, montážních návodů, datových listů, schémat elektrického zapojení, návodů k čištění, seznamů náhradních dílů - v budoucnosti pak i k energetickým štítkům. Registraci na portálu je samozřejmě možné provést také online: Odkaz pro přihlášení.

 

Nový portál s dokumentací výrobků HAUSER nabízí přehledné informace