Vítězný tým společnosti HAUSER (zleva doprava): Peter Breitenfellner (Director Sales International HAUSER), Marco Hörschläger, Andreas Keplinger, Richard Lang a školitel/Coach Rupert Danninger

Andreas Keplinger, Marco Hörschläger a Richard Lang obsadili první tři místa

Společnost HAUSER jednoznačně vyhrála soutěž odborných dovedností SkillsAustria obsazením prvního, druhého a třetího místa v kategorii klimatizační a chladicí technologie. Technici chladicích zařízení společnosti HAUSER Andreas Keplinger, Marco Hörschläger a Richard Lang se umístili na třech prvních místech, Mathias Wagner skončil na čtvrtém místě. Rakouské státní mistrovství odborných dovedností se konalo ve dnech 22. až 25. listopadu 2018 v Salzburgu. Ve vícedenních soutěžích nastoupilo téměř 400 odborníků ve 39 kategoriích, aby předvedli své dovednosti. Vítězové se mohou těšit na startovní místo v soutěži WorldSkills 2019 popř. EuroSkills 2020 v Grazu. Dění sledovalo celkem okolo 30.000 návštěvnic a návštěvníků. „Jsme velmi hrdí na naše mladé odborníky, kteří s velkým nasazením a díky podpoře svého školitele dosáhli tohoto špičkového výsledku", říká Sandra Tomasevic, z oddělení marketingu společnosti HAUSER.

Úkol

Firma HAUSER začala na soutěži SkillsAustria se čtyřmi účastníky. V soutěži klimatizační a chladicí technologie museli mladí pracovníci vyhotovit instalaci chladicí techniky podle schématu, zadaného materiálu a v definované pracovní době. Konkrétně bylo třeba vyhotovit vedení z měděných trubek s pájenými spoji. Kromě toho museli účastníci vytvořit elektrotechniku chladicího systému. Na závěr byla celá instalace podrobena závěrečné tlakové zkoušce.

Vysoká úroveň a těsná rozhodnutí

„Bylo radostí vidět, na jak vysoké úrovni a s jakým nasazením naši odborníci pracovali,“ zdůraznila Martha Schultz, viceprezidentka WKÖ. „V mnoha soutěžích šlo o velmi těsná rozhodnutí. Děkuji více než 250 rakouským podnikům a školám, které nám poslaly své skvěle vyškolené mladé odborníky. Předvedené výkony nám dodávají optimismus ohledně WorldSkills 2019 v Kazani a EuroSkills 2020 v Grazu.“

O organizaci SkillsAustria

SkillsAustria, jako středisko pro odborné soutěže v rámci WKO, koordinuje rakouské státní mistrovství odborných dovedností (Austrian Skills), jehož vítězové zastupují Rakousko na mezinárodních mistrovstvích - EuroSkills a WorldSkills. Kromě toho je SkillsAustria zodpovědná za přípravu a vyslání rakouského týmu do mezinárodních soutěží odborných dovedností a práci s veřejností. Rakouský tým je financován rakouskými obchodními komorami Rakouska, spolkovým ministerstvem pro digitalizaci a hospodářství a spolkovým ministerstvem školství, vědy a výzkumu.

O soutěži EuroSkills

Podle příkladu mezinárodního mistrovství světa odborných dovedností WorldSkills se v roce 2008 poprvé konalo evropské mistrovství odborných dovedností EuroSkills. Cílem evropské platformy povolání je podpora mladých odborníků a celkové posílení hospodářství Evropy. Na poslední soutěži EuroSkills 2018 v Budapešti bylo Rakousko druhým nejúspěšnějším národem v celkovém hodnocení s celkem 21 medailemi a 9 oceněními Medallions for Excellence.

SkillsAustria EuroSkills Kältetechnik