Dr. Erwin Hauser mit "Pegasus Award"

Dne 02. června 2022 byl Dr. Erwin Hauser v rámci slavnostního galavečeru oceněn „Křišťálovým pegasem“ za svůj celoživotní přínos v oblasti podnikání. Pegas je cena, kterou deník Oberösterreichische Nachrichten uděluje každoročně v několika kategoriích nejúspěšnějším hornorakouským firmám a podnikatelům.

Rozhodujícím pro ocenění byl růst, kterým náš podnik prošel od svého založení.

Nástup do otcova podniku

Otec Erwina Hausera, Rudolf, specialista na chla-zení v lineckém pivovaru, se v roce 1946 osa-mostatnil a začal opravovat lednice. Po dokončení vyššího strojírenského technického učiliště, res-pektive promoci na vysoké škole v oboru světo-vého obchodu začal Erwin Hauser pracovat v pod-niku svého otce. 

Na základě zkušeností z návštěvy společnos-ti Husqvarna ve Švédsku a různých zahraničních praxí se Erwin Hauser v roce 1965 rozhodl vyrábět kovový chladicí nábytek pro prodejny potravin. V roce 1981 převzal sám vedení společnosti a učinil z podniku svého otce celoevropsky úspěšný pod-nik s dnešními 1200 zaměstnanci. 

Stále ještě hodně zaměstnaný

Vedení společnosti předal Dr. Erwin Hauser již před lety zkušenému manažerskému týmu. Ak-tuálně se věnuje hlavně projektům vývoje ná-bytku. Ve svém volném čase je vášnivým lovcem a již od svých studentských let sbírá umělecká díla, která rovněž zdobí různé provozovny HAUSER. 

Celý tým HAUSER má radost z tohoto krásného vyznamenání!