Servisní pobočky

Česká republika

HAUSER spol. s r.o.

Jankovcova 1330/57a
170 00 Praha 7 - Holešovice, Česká republika
e-mail: servis@hauser.com
servisni a poruchová linka:
+420-602-250488
sekretariát:
+420-220-324100

   

 

Celoplošná síť montážních a servisních středisek:

Belgie, Bosna, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Mad'arsko,
Moldavsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Slovensko,
Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Velké Británie

 

HAUSER GmbH

Am Hartmayrgut 4-6
A-4040 Linz
e-mail: office@hauser.com
Tel.: +43-732-732305-0
Fax: +43-732-713113