Zákony
Důležitá nařízení, směrnice a normy pro chladicí techniku

Upozornění na nařízení, směrnice a normy:

Dovolte nám, abychom Vás v rámci informační povinnosti podrobně upozornili na níže uvedená nařízení:

Pro instalaci, uvedení do provozu a provoz chladicích, klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel, které spadají do oblasti naší zákonné odpovědnosti, platí tato nařízení:

 • Nařizení o provozní bezpečnosti BetrSichV § 14
 • Nařízení (ES) č. 842/2006
 • Nařízení (ES) č. 303/2008
 • Nařízení (ES) č. 1516/2007
 • Nařízení na ochranu klimatu před chemikáliemi
 • Směrnice týkající se tlakových zařízení 97/23/ES
 • Směrnice pro strojní zařízení č. 2006/42/ES
 • Směrnice pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí č. 2006/95/ES
 • Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu č. 2004/108/ES
 • Nařízení (ES) č. 2037/2000
 • Evropská norma EN 378
 • Evropská norma EN 13313
 • Pravidla pracovního sdružení BGR 500
 • Nařízení pro kontrolu tlakových zařízení
 • Nařízení pro chladicí zařízení

Výše uvedená nařízení, příp. směrnice nařizují provozovateli chladicích zařízení povinnosti, které musí splnit. Na požádání Vám tyto informace zašleme také i poštou. (Poznámka: Provozovatel je sám zodpovědný za plnění svých povinností.)