Chlazený Connect

Ekologické, méně emisí CO2, rychlá amortizace

Energeticky efektivní a ekologická chladicí technika již dávno není jen záležitostí jednotlivce. Udržitelná chladicí technika musí také splňovat stále přísnější zákonné požadavky. V souladu s evropskými cíli na ochranu klimatu jsou ekologicky škodlivá syntetická chladiva (F plyny) postupně zakazovány a nahrazovány alternativními chladivy. Současným řešením této situace jsou „přírodní chladiva“.

CO2 je takovým přírodním chladivem. Vzhledem k tomu, že je nehořlavý a má jen nízký skleníkový potenciál, je rozhodnutí o chladicím systému s CO2 v každém případě jistá volba pro budoucnost. Jestliže dříve měl CO2 vzhledem k energetické účinnosti horší výsledky než jiná chladiva, pokročila technologie natolik, že se mezitím stal absolutně rovnocenným chladivem. Výrobci chladicí a klimatizační techniky, jako je HAUSER, kromě toho intenzivně zkoumají udržitelná, energeticky efektivní zařízení s nízkými emisemi, která přesto nabízí vysoký komfort.

Chladicí nábytek se zabudovaným agregátem s CO2 jako chladivem splňuje obě kritéria. Chladicí nábytek se zabudovaným agregátem se díky své jednoduché instalaci hodí především jako dovybavení a funguje s použitím vzduchového chlazení. U společnosti HAUSER se tato produktová řada nazývá „Connect“. Při dostatku místa pro strojovnu může být podle okolností lepší volbou sdružené CO2 zařízení, které umožňuje vynikající zpětné získávání tepla. Pomocí zpětného získávání tepla lze odpadní teplo z chladicího nábytku užitečně využít pro vytápění nebo přípravu teplé vody a tím výrazně a dlouhodobě snížit spotřebu energie a emise.

Dalším přírodním chladivem je propan, který společnost HAUSER používá ve spojení s chladicím nábytkem se zabudovaným agregátem, takzvaným „semi-plug-in chladicím nábytkem“. Díky velmi malému množství náplně hořlavého chladiva ve výši 150 g se příslušně snižuje rizikový potenciál, a navíc jde o ekologickou a levnou variantu. Odpadní teplo vznikající při provozu chladicího nábytku je odváděno prostřednictvím okruhu voda-glykol (water loop). „Semi-plug-in chladicí nábytek“ má oproti sdruženému systému výhodu jednodušší montáže, oproti chladicímu nábytku se zabudovaným agregátem se vzduchovým chlazením méně vznikajícího odpadního tepla, a tudíž se v létě obejde bez přídavné klimatizace.

Nejen pro odpadní teplo, ale také pro vznikající zkondenzovanou vodu má nyní chladicí nábytek praktické řešení. Každý chladicí nábytek odnímá svému okolí vlhkost, která se usazuje na výparníku a musí se odmrazovat. Denně tak může vznikat značné množství vody – u průměrného vybavení obchodu až několik set litrů za den! U standardního chladicího nábytku je tato voda odváděna odtokem v podlaze/sifonem. HAUSER řeší problém vody z tajícího ledu novou řadou chladicího nábytku se zabudovaným agregátem, u něhož se odstraňuje zkondenzovaná voda buď odčerpáváním, odpařováním nebo vytápěním. Výhodou pro provozovatele obchodu je na jedné straně absence potřeby (dodatečné) instalace odtoku v podlaze a na druhé straně možnost libovolně rozmístit chladicí nábytek v obchodě, aniž by musel brát ohled na odtok v podlaze.

V neposlední řadě je možné při předvídavém provozování chladicího systému (optimalizaci zatížení) a integrálním plánování docílit značné úspory energie. Při optimalizaci zatížení provádí HAUSER, nezávisle na výrobci regulace, optimalizaci všech chladicích míst. Celý sdružený systém tak běží rovnoměrněji, jen s nezbytně nutným množstvím energie a omezují se zátěžové špičky.

Při integrálním plánování, které HAUSER rovněž nabízí, se eliminují zbytečné náklady díky optimalizovaným plánovacím procesům, adaptivnímu výpočtu zatížení při vytápění a chlazení a optimálnímu dimenzování systému. Při plánování zařízení se tudíž bere v úvahu veškeré tepelné proudění, zkušenosti z četných realizovaných projektů a podrobná analýza stanoviště, a na základě toho je vypracováno odborné optimalizační doporučení. Pro zákazníka je velkou výhodou, že má jen jednoho kontaktního partnera pro všechny oblasti, který se stará o projekt od plánování a výběrového řízení až po uvedení do provozu.